Urebjergvej
Urebjerget
Urebjergv. Idyl,idyl 2020
Urebjergvej Pumpest. spillevand

Urebjergvej

 

Vejen der førte fra Viborgvej og ned gennem Bjørnkær Mose, hed tidligere Duelundvej. Navnet hentydede til navnet på den fjernest liggende ejendom nede i mosen.  Når den ikke måtte fortsætte med navnet Duelundvej skyldtes det, at en vej i Højbjerg havde samme navn. Højbjerg var som Sabro Fårup blevet en del af storkommunen Aarhus i 1970.


For en gang skyld, skal der uddeles ros til embedsmændene for den nye navngivning. Der kunne ikke være valgt et mere betegnende navn end Urebjergvej. Urebjerget er nemlig en lokalitet, en gammelkendt stednavnslokalitet i moseområdet. Bakketoppene man møder inde centralt i mosen hedder Urebjerget.

Vejforløbet syd – nord i mosen er et meget gammelt vejforløb. Da Sabro Kro blev opført i 1855 hed den Urebjerg Kro, sandsynligvis opkaldt efter lokaliteten Urebjerget og måske også efter det mest trafikeret spor i området.

 

Der er kun tre husnumre nede i mosen, men det betyder ikke, at der kun er færdsel til de tre matrikler. Urebjergvej følger stort set Lilleåen parallelt fra Stillingvej til Viborgvej.  Området omkring Urebjergvej, var i tiden frem til udskiftningstiden i 1700tallet, at betragte som overdrevsjorderne til Sabro gårdene. Alle havde de jordarealer inde fra gårdene i byen og ned til overdrevet ved mosen.

 

Det er også her i mosen, at Sabro Fårup kommune i 1963 erhverver Sabro Østergårds moselod. Erhvervelsen var med henblik på at etablere kommunens første spildevandsanlæg. Et såkaldt bundfældningsanlæg der bestod af fire bundfældningsbassiner. Når det første bassin blev fyldt, var der overløb til det næste. Anlægget blev senere afløst af et rodzoneanlæg. Det hele er nu kun efterladenskaber, men ved nærmere eftersyn kan man godt fornemme, hvordan anlæggene har arbejdet. Aarhus kommune har i dag et pumpeanlæg for spillevand placeret på arealerne i mosen.