Om Samlingen


  

Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling


   

Om Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling

    

Du er meget velkommen til at besøge den lokalhistoriske samling.

Vi bor på Sabro Korsvejskole, Sabro Skolevej 4, 8471 Sabro
Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 13:00 til kl. 15:00 og efter aftale.

        Arkivets dækningsområde er Sabro og Fårup kirkesogne
Vi modtager alle former for arkivalier, billeder, dokumenter og breve m.m. der vedrører lokaliteter eller personer i Sabro og Fårup sogne.

Vi er intresseret i at modtage eller låne til kopiering

Kom endelig med det, så vil vi gerne se på det.

   

Hjemmeside adresse: www.safa.one

eller http://sabro-faarup-lokalhistoriskesamling.dk

   
Arkivleder Vagn Bødker

Tlf. 2042 1432

Mail: safa.lokhist@gmail.com

   

Lukket i hele juli og december måned

   

Webmaster:  John Envoldsen