Om Samlingen

    

Du er meget velkommen til at besøge den lokalhistoriske samling.

Vi bor på Sabro Korsvejskole, Sabro Skolevej 4, 8471 Sabro


Arkivet er åbent hver lørdag formiddag mellem kl. 10:00 til kl. 12:00 eller efter nærmere aftale.

        Arkivets dækningsområde er Sabro og Fårup kirkesogne
Vi modtager alle former for arkivalier, billeder, dokumenter og breve m.m. der vedrører lokaliteter eller personer i Sabro og Fårup sogne.

Vi er intresseret i at modtage eller låne til kopiering

Kom endelig med det, så vil vi gerne se på det.

   

Hjemmeside adresse: www.safa.one

eller http://sabro-faarup-lokalhistoriskesamling.dk

   
Arkivleder Vagn Bødker

Tlf. 2042 1432

Mail: safa.lokhist@gmail.com

   

Lukket i hele juli og december måned

   

Webmaster:  John Envoldsen