Om Samlingen

    

Du er velkommen til at besøge det lokalhistoriske arkiv. Arkivet har ikke nogen fast åbningstid, men ring forinden til arkivleder Vagn Bødker på Mobil: 2042 1432 - så finder vi en tid der passer for dig.

Vi bor på Sabro Korsvejskole, Sabro Skolevej 4, 8471 Sabro


        Arkivets dækningsområde er Sabro og Fårup kirkesogne
Vi modtager alle former for arkivalier, billeder, dokumenter og breve m.m. der vedrører lokaliteter eller personer i Sabro og Fårup sogne.

Vi er intresseret i at modtage eller låne til kopiering

Kom endelig med det, så vil vi gerne se på det.

   

Hjemmeside adresse: 

www.safa.one

eller

http://sabro-faarup-lokalhistoriskesamling.dk

   
Arkivleder Vagn Bødker

Tlf. 2042 1432

Mail: safa.lokhist@gmail.com

   

Lukket i hele juli og december måned

   

Webmaster:  John Envoldsen