Sabro Vænge
Sabro Vænge  2010  -

Sabro Vænge

 

Bebyggelsen Sabro Vænge, dækker et areal der tidligere tilhørt to selvstændige drivhusgartnere.  Byggemodningen blev fra starten af opdelt i to byggeprojekter.

Den sydlige del blev erhvervet af Boligforeningen Fagbo i 1988 hvor der blev bygget 33 almennyttige boliger, hvoraf ni blev opført og udlejet som ungdomsboliger. Det var helt fremmed for Sabro borgerne, at der nu skulle bygges almennyttige boliger i byen, men det viste sig ret hurtigt, at der var et behov for denne boligform i Sabro.


På en generalforsamling i Sabro Beboerforening i 1985 var etablering af andelsboliger i Sabro på dagsordenen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der i første omgang fik til opgave, at undersøge, om interessen var for et sådant projekt.

På et efterfølgende indkaldt orienteringsmøde, viste der sig en tydelig interesse. Der blev ved samme møde oprettet en tegningsliste, også her viste interessen sig.

Det var arbejdsgruppens intentioner fra start, at tilbudsgiverne til opførelse af boligerne, alle skulle være lokale håndværkere. De forskellige håndværkere blev også fundet, men handlen vedrørende jordkøbet, kunne ikke gennemføres efter arbejdsgruppens og de lokale håndværkeres planer. Det blev nu et udefra kommende byggefirma, der fik byggeentreprisen til opførelse af de 27 andelsboliger.

Der var her indflytning i 1989.