Sabro Kirkevej
Krydset ved Sabro Kirke 2003
Sognegården - Opført 1986
Sabro Plejehjem - før 1977
Sabro Vandværk - Opført 1961

Sabro Kirkevej

 

Længe før det blev påbudt kommunerne, at alle veje i Danmark skulle navngives, havde den nuværende Sabro Kirkevej haft sit navn mange år forinden. Lokalt hed den Hjordvejen, lige så lokalt og selvfølgeligt hed bakken fra Ristrupvej Hjordbakken. Det var nemlig den vej, eller rettere det spor, som man brugte til at drive kvæget ad fra Sabro gårdene, når det skulle ud på overdrevsjorderne, eller udmarken.                        


Da kommunen forlangte at vejen skulle have et officielt navn, forsøgte man lokalt at få vejen navngivet Hjordvejen, men det blev forkastet af storkommunen, med den begrundelse, at navnet kunne forveksles med andre veje i storkommunen Århus.               

Vi var de små og måtte bøje os og det måtte vi i øvrigt i flere situationer med hensyn til navngivning af veje. Efter et par borgermøder enedes man om, at kalde den Sabro Kirkevej, hvilket kommunen kunne godtage.

 

Det gamle hjulspor ”Hjordvejen” endte ikke som Sabro Kirkevej gør nu ved Stillingvej. Sporet fortsatte på tværs af Stillingvej og endte nede i Bjørnkær mose. Det var her Sabro gårdene havde deres moseskifte og mindre engarealer.