Ristrupvej
Ristrup Alleen 2020
Ristrupvej - den gamle Alle 1998.bmp
Det Lang` hus
Ristrup Hjemmet - oprindeligt
Ristrup hjemmet - 2020
Ristrups indkørsel
Sabro Sogn 1840
Frit valg

Ristrupvej, med Ristrup Vejrmølle

 

En af de helt gamle veje i Sabro er Ristrupvej. Vejen har gennem tiderne haft, så nogenlunde det samme forløb som det vi kender. Vi må forestille os, at alle bønderne i Sabro var fæstebønder eller hovbønder under herremanden på Ristrup.

Uanset benævnelsen har de skullet arbejde deres Landgilde af hos herremanden. Landgilde kan sammenlignes med nutidens forpagtningsafgift, med den forskel, at betalingsmidlet i dag er lidt et andet. Der har derfor været meget trafik frem og tilbage fra Ristrup til Sabro. Bønderne skulle til tider også stille med hestekræfter, eller studespand.

Næsten midtvejs mellem Grusbjergskoven og Ristrup, på toppen af bakken på sydsiden af vejen, lå der en vindmølle, som naturligvis også tilhørt herremanden. Mølleren skulle også, på lige fod med bønderne, betale landgilde. Vi må formode, at bønderne i Sabro og formentlig også bønderne fra omegnen, søgte Ristrup møllen.

Det var derfor i møllerens interesse at vejen var så nogenlunde fremkommelig.

Bakken som møllen lå på hed ” Fruens – høj ” og efter som den ikke i forbindelse med kommunesammenlægningen, skulle have andet navn, så hedder bakken fortsat Fruens-høj.

Den daværende godsejer Folsach bygger vindmøllen i 1843 den blev byget som melmølle, grynmølle og valsemølle. Møllen brænder i 1923 og bliver herefter ikke genopført. Stuehuset blev reddet og blev brugt som beboelse for arbejdere på Ristrup.