Multebærvej
Multebærvej - mod vest
Stiforløbet

Multebærvej

 

 Som før nævnt, var Sabro Fårup kommune ved kommunesammenlægningen, igang med at realisere kommunens godkendte lokalplaner. I sin enkelthed betød det, at Damvej skulle føres igennem til Sabro Kirkevej. De første ti år efter Multebærvej var anlagt på strækningen, fra Sabro Kirkevej til Solbærvej, hed den Damvej, netop af hensyn til en senere videreførelse af kommunens lokalplaner.

 Hvis Sabro Fårup kommunes lokalplaner var blevet en realitet, ville det have været på bekostning af idrætsforeningens fodboldbaner. Set fra idrætsforeningens hjørne, var det absolut en fordel at planerne blev ændret.

 Den nyere del af Multebærvej syd for Højvej, var en lokalplan der blev skabt efter kommunesammenlægningen. Det var samtidig en del af den samlede lokalplan, omfattende Multebærvej, Kirsebærvej og Damvej. Projektet blev opdelt i tre etaper og byggemodnet i årene 1977 til 1980

 Grundsalget af Damvej og Kirsebærvej gik rimeligt godt. Da det gik lidt mere trægt med Multebærvej, forsøgte Århus kommune, at ændre lokalplanen. Man foreslog opførelse af dobbelthuse og rækkehuse på de usolgte grunde. Der kunne tilmed tillades almennyttige boliger. Alt andet lige, ville det medføre mere trafik på hele Multebærvej, til scene for de der allerede havde etableret sig på de tilstødende veje.

 Projektet mødte stor modstand blandt naboer og blev trukket tilbage. Grundet de massive protester fra boligejerne, af de omkringliggende parcelhuse.