Hvidtjørnvej
Madhuset
Sabros varmekilde
Auto Mester

Hvidtjørnvej


 Hvidtjørnvej er en del af Vistoftgårdens udstykningsområde. Hele Hvidtjørn området er fra starten udlagt som industriområde, beregnet for støjsvage og mindre forurenende småindustrier. Dette ifølge Aarhus kommunes lokalplaner.                                                                                                                   Den tidligere Sabro Fårup kommune, havde andre planer med området. Planerne var, at der skulle havde været anlagt en vej, der sammen med Larixvej, skulle føres igennem området til Sabrovej og skulle herved, i forlængelse med Damvej, danne en form for ringvej omkring Sabro.

 

 Forinden Wavin bygger deres virksomhed i Hammel, havde firma Wavin rettet henvendelse til Sabro Fårup kommune, om evt. køb af grund. Arealet som Wavin kunne være interesseret i, var Vistoftgårdens arealer fra Viborgvej og vest for Sabrovej. Wavin havde endog forud for henvendelsen, udarbejdet skitseplaner for placeringen af fabriksbygninger. Hvorfor det ikke blev en realitet, vides ikke præcist.