Hanghedevej
Skov og Naturvandring - søndag efterm.
Guiden gør holdt ved Lilleåen
Fuld STOP ved  Ristrup 1980
Ustrupskov. - mod Stillingvej
Hanghedesøen

Hanghedevej

 

Frem til 1991 var vejen en offentlig vej mellem Ristrupvej og Stillingvej. Vejen førte fra Ristrup ned over Lilleåen, videre langs skovbrynet i Ustrupskoven til Stillingvej, med udkørsel i retning mod Mødalvej til Skjoldelev. Det har tidligere været den officielle forbindelsesvej fra Mundelstrup over Faarup og Ristrup til Skjoldelev.

Det er for øvrigt den vej i Sabro sogn, der har de færreste husnumre, der er nemlig kun et nummer, som tilhører den tidligere fodermesterbolig på Ristrup. Hanghedevejen fortsætter dog op gennem Ustrupskoven til Hanghedegård, der hører under Ristrup. Bygningerne er fjernet og der er i stedet opført en lille jagthytte. Hanghedegård har hørt under Ristrup siden engang i 1600tallet.                                                                                         


Omkring 1991 indgik Aarhus Amt en aftale med godsejer Kjær på Ristrup, at til og frakørslen til Stillingvej måtte lukkes for gennemgående trafik. Herefter overgik vejen som privat vej tilhørende Ristrup. Der var sandsynligvis ikke noget forkert i denne beslutningsprocedure, begge parter havde samme interesse.