Højvej
Højvej mod øst

Højvej


 Jorderne til Højvej har tilhørt Klostergården Vistoftvej 57

 Højvej var et kommunalt byggemodningsprojekt, der blev påbegyndt af Sabro Fårup kommune omkring 1969.

 Lokalplanerne for Højvej-området blev ændret en del i forbindelse med kommunesammenlægningen. De oprindelige lokalplaner var, at Højvej skulle fortsætte gennem det der nu er Kirsebærvej, frem til Vistoftvej ved Astervej.

 Boligvejene, som vi kender fra Højvej, skulle fortsætte efter samme mønster på syd siden af Højvej. Det samme mønster skulle følges til man mødte bebyggelsen ved det gamle Sabro.

 Aarhus kommunes begrundelse for ikke at videreføre den tidligere Sabro Fårup kommunes vejplaner var, at parcelhusområder i princippet, skulle være lukkede områder, det var der heller ingen i lokalområdet der ville modsætte sig.