Grønvej
Grønvej 1
Grønvej  3
Grønvej - 2020
Grønvejen

Grønvej

 

Der har sandsynligvis altid gået en vej hvor Grønvej går i dag. Vi ved, at der ca. 300 meter fra Sabrovej ad Grønvej, har ligget en gård der brænder i 1925. Efterfølgende blev gården genopført oppe ved Sabrovej, på gårdens egne jorder, nuværende adresse Sabrovej 38 Gården der brændte har ligget der så langt tilbage i tiden, at den har været fæstegård under Ristrup, men er frikøbt i midten af 1800tallet. Der har naturligvis været vejforbindelse frem til gården fra Sabro siden.                   


Ejendommene der ligger langs Grønvejen i Faarup sogn, er opført i årene omkring 1937

Ejendommene er udstykningen fra Fårupgård, inde i Fårup by.  Når der er lidt usikkerhed om vejføringen af Grønvej, i Fårup sogn, så skyldes det, at Grønvej ved Faarupvej fortsætter over i en ældre vej, som sandsynligvis har været en vejforbindelse til Geding.  


Benævnelsen Grønvej, var en benævnelse man brugte om et spor / hjulspor, hvor sporet var begroet med græs. Det indikerede, at der almindeligvis ikke var ret neget trafik på vejen