Fårupvej
Fårupvej ved Vintertide.bmp
Ristrup Alleen
Fårupvej - Omfartsvejen
Fårup by

Fårupvej

 

 Vejen har helt naturligt navn efter Kirkebyen Faarup, vejen tager sin begyndelse i Mundelstrup og slutter ved Ristrup. I 1935 bliver der anlagt en omfartsvej uden om Fårup by. Den tiltagende trafik af motorkøretøjer i 1930-erne, har åbenbart været en gene for byens beboere i Fårup. Ved Ristrup fortsætter vejen som Ristrupvej til Sabro.

 På vejstrækningen mellem Ristrup og Faarup, umiddelbart efter den lille skov Amerikaskoven, har der tidligere ligget et teglværk, tilhørende Ristrup. Teglværket kan dateres tilbage til 1600-tallet. Nogle få hundrede meter længere mod Faarup, aner man et markskel mod syd. Skellet er sogneskellet mellem Sabro og Faarup sogne.