Eshøjvej
Eshøjvej (2)
Eshøjvej

Eshøjvej

 

Tiden før Sabro Kro blev bygget i 1855 og før kommunalreformen i 1970 hed Eshøjvej

” Terpvejen ” En rigtig gammel benævnelse og helt naturlig benævnelse for vejen, der førte til Terp Vandmølle. Et Mølleanlæg hvor bønderne kunne få deres korn malet.  

Det var helt almindeligt, at vejene tidligere, fik navn efter hvad vejen skulle bruges til og hvor vejen førte hen.     -    Der kan nævnes flere eksempler af lignende art i vores lokalområde. Eks. Ristrup vejen, Skovvejen, Hjordvejen o m f.

Terp er en lille lokalitet, et lille landsbysamfund som ligger gemt ude i Skivholme sogn, mellem Lading og Skivholme. Tidligere fortsatte Terpvejen direkte ned til Terp Mølle, det gør den ikke mere. Har man ærinde til samfundet i Terp Mølle, skal man ind fra Lading – Skivholme vejen.