Damvej
Damvej - Nybyggerne
Damvej 2020 -

Damvej

 

Umiddelbart efter kommunalreformen i 1970, besluttede Aarhus kommune, at ville opkøbe og senere byggemodne et større areal i Sabro. Man fornemmede åbenbart inde på rådhuset, at det var forholdsvis attraktivt at bo i Sabro. Det var for Sabro lokalområde et stort byggemodningsprojekt, bl.a. for Vandforsyningen. De erhvervede arealer blev opdelt i tre lokalområder. Hvert delområde fik sit eget vejnavn. Damvej var det ene af de tre delområder og Damvej blev det første af områderne, der blev byggemodnet og sat til salg.  Der var rigtig god efterspørgsel på byggegrundene. Grundene blev solgt med den klausul, at byggeriet skulle være påbegyndt inden for 2 år, der kunne dog søges om udsættelse. Byggemodningen startede i 1977      


Vejnavnet Damvej er hentet fra gårdens navn, som de fleste af arealerne er købt fra, nemlig Damgården som lå der hvor Sabro Hallens parkeringsplads er i dag. Historien er den, at Damgården var en udflyttergård og navnet stammer egentlig fra den tid hvor den lagde inde i Sabro by. Dens oprindelige plads inde i Sabro, var på Sabro Toftevej, genbo til dammen / gadekæret.