Blåbærvej

Blåbærvej

 Arealerne som Blåbærvej bebyggelsen er opført på, er jorder der har tilhørt ejeren af Sabro Overgård, Vistoftvej 40  -  Byggemodningen startede i slutningen af 1960erne, og var en ren kommunal udstykning.  Vedligeholdelsen af vej og fortove henhørte under kommunen. Bebyggelsesmodellen og vejanlægget, er at betragte som en gennemgående vej, uden etablering af vendepladser. Modellen har derfor gjort det muligt for kommunen at overtage vedligeholdelsen. Ifølge Århus kommunes seneste vejprivatiserings model, vil det sikkert også blive gældende for Blåbærvej.