Bjørnkærvej
Bjørnkærvej - 2020
Udstillingshusene
Bjørnkærvej --

Bjørnkærvej

Det første større samlede parcelhusbyggeri i Sabro var Bjørnkærvej. Det er opført i årene omkring 1960 -61. Bygherren var firma Dalsø Gas, som forinden havde erhvervet det tidligere Bjørnkær Savværk. Dalsø navnet er en forkortelse af firma Dalgård Sørensen. Lokalt kendt i området for Dalton i Mundelstrup.

Jorderne som bjørnkærhusene er opført på, er jorder der tidligere har tilhørt Sabro Møllegård, adresse Viborgvej 752 - Ideen til navnet Bjørnkærvej, er hentet fra området i Lilleådalen. Hele dalsænkningen langs Lilleåen, fra Lilleåens udspring i engområdet nord for Lading sø, til møllehusene ved Stillingvej, benævnes Bjørnkær. Det havde måske været mere nærliggende, at kalde den Sabro Møllevej efter gårdens navn.                                                                                                     

Bjørnkærhusene var de første år opvarmet med gas, flaskerne stod midlertidig i et lille skur bag ved husene. Efter planerne skulle der have været opført et centralt gas anlæg placeret i området. Anlægget skulle så forsyne husene med gas fra dette tankanlæg. Men den del af projektet blev aldrig realiseret. Måske var det brandmyndighederne der havde problemer med at godkende anlægget.