Agerbærvej
Tyfonen flyttede tagene
En Tyfon flyttede grønthøster 1969
7 Australops på gtæs

Agerbærvej

 

Arealerne som Agerbærvej bebyggelsen er anlagt på, er jorder der oprindelig tilhørte gården Sabro Kirkevej 102. Det var et byggemodningsprojekt der blev påbegyndt 1961 på privatbasis. Udstykningsområdet strakte sig i en grundbredde langs Sabro Kirkevejs nordlige side, med i alt 25 parcelhusgrunde. I forbindelse med udmatrikuleringen tog man det som givet, at alle grundene skulle have udkørsel til Sabro Kirkevej. Efterfølgende er der ting der tyder på, at der ikke i de indhentede udstykningstilladelser har været præciseret klart, hvor udkørslerne egentlig skulle være.


Salget af grundene påbegyndtes i den vestlige ende af Sabro Kirkevej.

Da de ti første grunde var solgt, fik ejeren af udstykningsområdet meddelelse fra Sabro Fårup kommune, at de resterende grunde ikke kunne få udkørsel til Sabro Kirkevej. Hvilket fik denne konsekvens, at hvis de resterende grunde skulle kunne afhændes, skulle der anlægges en parallelvej nord for grundene, med de fornødne udkørsler. Ejeren af de resterende grunde, måtte for egen regning anlægge en parallelvej. Efter nogen forsinkelse blev grundene herefter solgt.


Vejen er en såkaldt privat fællesvej, hvor beboerne selv har vedligeholdelsespligten. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 var Agerbærvej også en af de veje der skulle omdøbes. Den hed oprindelig Agerbækvej, men måtte have ny dåbsattest sammen med adskillige andre.