Stikord til Sabro Kirke

 S t i k o r d  til   Sabro Kirke

 

Cistisiensermunkene  omkring  1160       Kirken opført i slutningen af 1100 tallet

Begyndt opført af munkene ?   Krongods fra 1536 til 1666

Kirken overdrages til grevskabet Frijsenborg  1666 til 1810

Sabro sogns beboere fra 1810 til 1903

Forpagter Hvid på Ristrup fra 1803 til 1913

Den nuværende styreform  fra 1913

 

 

Kirken har været 6,5 m længere mod vest

Kvinde og mandsdør, sandsynligvis i det nedbrudte

Kirkens byggematerialer bladede. / Frådsten,  Al,  Jernal

Kirkens fundament, Granitkvadre

Kirkens tag fornyet/omlagt med bly  1980

Kirkens østlige væg (ydervæg) opmuret med andre materialer

Kirkens tårn opført omkring  1600 tallet

Kirkens klokker ophængt omkring  1600 tallet

Klokkestolen opbygget i egetømmer, sammen med tårnet

Den store klokke ophængt sammen med opførelse af tårn

Den lille klokke ?  men omstøbt 1888

Trapperummet opført i 1800 tallet

Kirkens gulv udskiftet i 1967 med murstensklinker

Gulvet igen udskiftet i 1980 med  flade klinker

Trægulv ved bænkene i 1980

Krypten udgravet af Godsejer Rostrup Ristrup i slutningen af 1500 tallet

Krypten åbnet igen i 1967.  Der var ca. 12 kister

Ligskændsel af  de kejserlige tropper i 1628

Lig  og kisterester begravet på kirkegården 1967

Krypten er tilgængelig, men tom

Altertavlen skænket af Godsejer Hans Skram Ristrup 1521

Alterbilledet malet af  Lyders  1851  på Ristrup

Prædikestolen skænket af Søren Nielsen Brabrand  1553

Epitafiet malet og ophængt  1664

Alterstager skænket af Godsejerparret Rostrup til Ristrup  1588

Alterkalk og disk skænket af Grev Friis Frijsenborg  1765

Udvidelse af Kirkens første orgel opbygget på pulpitur 1919

Kirkens nuværende orgel er fra 1967

Nyt orgel er på kirkens budget 2002

Kapel til kirken bygget i 1927

Udvidelse af kirkegården i  1927

kirkegården igen i  1980

Kirkens gamle kapel nedbrudt i 1987