Cistercienserordenen

 Cistercienserordenen

 

 

Cistercienserordenen blev grundlagt i Frankrig i 1098 af Abbed Robert af Champagne, og udbredt af Abbed Bernhard af Cloirvaux.  I 1125 byggedes det første Cisterciensermunkekloster.  I de følgende 300 år havde Cistercienserordenen bredt sig til det meste af det kristne vest Europa.

 

I Danmark indførtes ordene af Ærkebiskop Eskil af Roskilde og Lund i Skåne.  Det var også Bisp Eskil der stod for opførelse af Lund Domkirke.  Bisp Eskil var for øvrigt en god ven af Abbed Bernhard af Clairvaux.  Cistercienserordenen blev den mest betydende klosterorden i Danmark, selvom den såkaldte  

” Benediktinerorden ” også havde mange klostre i Danmark.  I den sidste halvdel af 1100 tallet, blev der opført ikke mindre end 10 Cistersiencerklostre i Danmark.

Senere i 1325 blev der opført 1 enkelt kloster.  De 11 klostre var: Esrum, Holme ved Brahetrolleborg på sydfyn, Knardrup ved Stenløse i midtsjælland, Børglum Kloster i nordvestjylland, Roskilde nonnekloster, Slangerup nonnekloster, Sminge kloster,  Sorø kloster,  Tvis kloster vedHolstebro,  Vitskøl kloster  ved Ranum,  Øm kloster opført 1172

 

Der findes i dag 2  Cistercienserklostre i Danmark, det ene ligger på Bornholm og er måske ikke noget egentlig kloster, som man kender det fra datiden.  Det er mere et Cisterciensersamfund.  Det andet Cistercienserkloster er

” Sostrup ” ved Grenå.  Det er også moderniseret noget, for nonnerne kalder sig for ” Cistercienserinder ”  

 

Cisterciensermunkene har også forsøgt at få fodfæste i Sabro, det var i midten af 1100 tallet. Der er en af gårdene i Sabro som har heddet  ” Klostergården ” Det fortælles at det var her munkene forsøgte sig med et klosterbyggeri.  Det fortælles også, at grunden til at man flyttede fra egnen omkring Sabro var, at egnen var for ugudelig.  Sabro Kirke er bygget i slutningen af 1100 tallet, eller omkring 1200 tallet.  Tidsmæssigt kunne det godt være munkene, der påbegyndte kirkebyggeriet i Sabro.  Altså den kirke som der står i dag. Det er næsten sikkert , at der har ligget en kirke før den kirke der ligger i Sabro nu.  Det er ikke sikkert den har ligget der hvor den nuværende kirke ligger, men i umiddelbar nærhed.  Vi regner med, at det er de munke der i 1172 starter klosterbyggeriet op i Øm, som har været i Sabro.

 

En anden klosterorden var ” Benediktinerordenen ” som  i middelalderen havde hele 35 større eller mindre klostersamfund.