Lokalhistorisk arkiv på Sabro Korsvejskolen


  

Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling


   

Billeder fra arkivet på Sabro Korsvej skole