Om

 

 

Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling

 

 

Om Sabro-Fårup lokalhistoriske Samling

 

Du er meget velkommenm til at besøge lokalhistorisk samling.

Vi bor på Sabro Korsvejskolen, Sabro Skolevej 5, 8471 Sabro

Arkivet er åben hver onsdag fra kl. 13.00-15.00 og efter aftale

tlf. 2042 1432 eller safa.lokhist@gamil.com

Arkivets dækningsområde er Sabro og Fårup kirkesogne.

 

Lukket i hele juli og december måned

 

Billeder, dokumenter, breve m.m. der vedrører lokaliteter eller

personer i Sabro og Fårup sogne, vi er intresseret i at

modtage eller låne til kopiering

 

Kom endeligt med det, så vil vi gerne se på det.

 

 

Arkivleder Vagn Bødker tlf. 2042 1432

 

 

 

 

Lige nogle billeder så du kan se hvordan arkivet ser ud.